Als je werkt voor je broer, ben je dan gekozen omdat je de beste copywriter en fotograaf bent of de goedkoopste? Ik wil graag geloven in beide opties. Voor mijn broer Peer, die ‘edgy furniture’ ontwerpt, fotografeerde ik tafels en schreef ik webteksten. Broer Hans buigt zich nu over de Engelse vertaling. Nepotisme beperkt zich niet tot de Trump-clan.