Less mag dan wel more zijn, maar big is ook wel eens leuk voor de fotomakende mensch! Voor Immits fotografeerde ik een zestal beelden die mijn Rotterdamse wijk op de kaart moeten zetten. Deelgemeente Overschie liet ze printen op vette billboards aan de straat waarvan ook het naambordje breed uitpakt: de Burgemeester de Josselin de Jonglaan. 4 x 5 meter geperst uit een sensor van 36 x 24 mm. En kapitein Rob zelf zag dat het goed was.